Kim jestem

zdjecie-01-2015-a-popr-500x500

Chciałem byś dobrym i skutecznym coachem. W związku z tym przed rozpoczęciem pracy w charakterze coacha zdecydowałem się  wziąć udział w wielu sesjach terapeutycznych, superwizyjnych i mentorskich, prowadzonych wieloma różnymi metodami i według różnych szkół jako klient. Dzisiaj wiem, że była to dobra decyzja. Teraz, po kilku latach pracy z klientami jako coach, przekonałem się, że rezultaty takiej pracy nie tylko zależą od umiejętności technicznych czy znajomości wielu narzędzi, ale przede wszystkim od tego, jacy jesteśmy wewnątrz siebie, jak bardzo jesteśmy spójni i prawdziwi, otwarci na innych, ciekawi ich świata. Mogę zatem powiedzieć, że pokora, pokora, pokora, a także nieustająca ciekawość świata i zaufanie do klientów, naprawdę bardzo się opłacają.

Dlaczego coaching

Dla mnie coaching to misja i sposób życia, a nie tylko metoda zarabiania pieniędzy. Dzisiaj myślę, że do roli coacha przygotowało mnie całe moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe i osobiste.

Jak było kiedyś

Na początku swojej drogi zawodowej nie myślałem o pracy w charakterze coacha wspierającego innych, choć zawsze ciekaw byłem ludzi. Studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej przygotowały grunt pod pewien sposób myślenia, pełnienie wysokich funkcji kierowniczych w międzynarodowych korporacjach umożliwiły mi zarządzanie wieloosobowymi zespołami w obszarach sprzedaży i marketingu – a to a kolei pozwoliło mi dobrze poznać sposób funkcjonowania różnych firm i organizacji, a tym samym ludzi, którzy te firmy i organizacje tworzą. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę, kontynuowałem edukację na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – najpierw na studiach podyplomowych, a następnie na studiach doktoranckich, przygotowując pracę doktorską pt. “Rola średniego szczebla zarządzania w sytuacjach kryzysowych w firmie”.

Na przestrzeni moich zawodowych lat uczestniczyłem również w wielu kursach, treningach, warsztatach i szkoleniach, uzupełniając posiadaną wiedzę i umiejętności, co zbliżyło mnie do problematyki coachingu i tematyki wspierania procesu zmian u innych. Najwięcej treści – zarówno merytorycznej, jak też warsztatowej – wyniosłem z warsztatów Business&You Davida Neenana, Inteligencji Emocjonalnej Daniela Golemana, Akademii Zarządzania w INSEAD w Fontainebleau, HP Business Academy w Wiedniu.  I wreszcie, po wielu latach, zostałem absolwentem programu Art&Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College, co zapoczątkowało moją przygodę z coachingiem.

Jak jest dziś

Nabyte doświadczenie, wiedza i umiejętności pozwoliły mi stać się efektywnym coachem, mentorem i trenerem biznesowym. Przeprowadziłem ponad 1200 godzin procesów coachingowych i mentoringowych dla ponad 120 menedżerów średniego i wyższego szczebla. Prowadzę również warsztaty i szkolenia dla działów handlowych z zakresu umiejętności sprzedaży, negocjacji i komunikacji oraz dla wyższej i średniej kadry zarządzającej z zakresu zarządzania, przywództwa, coachingu i autoprezentacji.

Specjalizuję się w pracy z młodymi menedżerami, którzy niedawno otrzymali (bądź lada chwila otrzymają) pierwszą nominację na stanowisko kierownicze i stają przed nowymi, nieznanymi dotychczas wyzwaniami, a także z młodymi osobami należącymi w swoich firmach do grupy tzw. high potentials (czyli tymi, którym przedstawiono awans organizacyjny w ich ścieżce rozwoju). Z drugiej strony – moją pasją jest też praca z grupą wiekową 50+, czyli z osobami, które chcą jak najefektywniej wykorzystać czas, który im jeszcze pozostał na różne działania. Bardzo ważnym dla mnie obszarem działania jest prowadzenie coachingu grupowego dla organizacji w okresie przemian.

Od dwóch lat jestem członkiem Neuroleadership Institute, organizacji założonej w USA przez Davida Rocka, której celem jest stosowanie w praktyce zarządzania odkryć nauki o mózgu. Ta dziedzina jest moją pasją, czego wyrazem jest stworzenie przeze mnie i prowadzenie wielu programów dla coachów, menedżerów, liderów, trenerów, nauczycieli z zakresu wykorzystywania tej wiedzy w praktyce zawodowej (patrz: Co oferuję).

Jestem członkiem International Coach Federation Global i ICF Polska od 2010 roku. Posiadam akredytację ICF Global na poziomie Professional Certified Coach PCC.

icflogo-kwadrat

pcc_web

nli-member-logo-rgb

Dodaj komentarz