Sokrates o tworzeniu nowych połączeń neuronalnych

„ Tajemnicą zmiany jest skupienie całej Twojej energii nie na walce ze starym, ale na tworzenie nowego” – to jeden z piękniejszych, podanych przez Sokratesa opisów zjawiska neuroplastyczności mózgu w działaniu. Jest w nim zawarte i niekarmienie starych połączeń, i koncentracja energii na nowych połączeniach, i niezbędna uważność, a wszystko zgodnie z regułą znaną uczestnikom moich kursów, dotyczącą warunków wspomagających proces neuroplastyczności –  Intention&Attention.

M_06