Coaching Inteligencji Społecznej

Coaching Inteligencji Społecznej - Podstawy, wersja ONLINE

Co robić, aby Tobie i ludziom było ze sobą dobrze

akademia-dn.online

Przypomnij sobie sesje z klientami, którzy skarżyli się na brak satysfakcji w pracy zawodowej lub życiu osobistym. Pamiętasz, jakie były źródła tego braku satysfakcji? Zaryzykuję stwierdzenie, że istotną rolę odgrywały tam deficyty w relacjach twoich klientów z innymi ludźmi – brak zrozumienia, poczucie odrzucenia, niska samoocena wynikająca z opinii innych (wiemy, jak bardzo bolą uwagi innych na nasz temat, gdy oceniamy je jako niesprawiedliwe lub agresywne). Z moich doświadczeń jako coacha wynika, że w ponad 90 % przypadków powyższe tematy stają się celami sesji coachingowych. Doświadczenia także mówią, że osoby które możemy określić jako „inteligentne społecznie” lepiej sobie radzą w relacjach z innymi i są lepiej w nich oceniane.

Zapraszam na tę fascynującą wędrówkę, dzięki której stanie się zrozumiałe, jaką rolę w satysfakcjonujących interakcjach społecznych pełni iloraz inteligencji społecznej, jak go oceniać i jak go rozwijać, co pozwoli klientowi zrealizować stawiane sobie cele. W czasie kursu będzie analizowany model inteligencji społecznej Karla Albrechta SPACE, uczestnicy poznają narzędzie coachingowe PentaSPACE oraz P-BRAIN wraz z przykładami ich zastosowania. 

Kurs Coaching Inteligencji Społecznej – wersja ONLINE składa się:

 • w wersji STANDARD z 27 lekcji przeprowadzanych ONLINE, pogrupowanych tematycznie w 5 modułach (szczegóły poniżej) 
 • w wersji EKSPERT  z 27 lekcji online oraz 8-godzinnego warsztatu w formie bezpośredniego spotkania lub 4 webinarów po 2 godziny każdy; 
 • w wersji PREMIUM  z 27 lekcji online oraz 8-godzinnego warsztatu w formie bezpośredniego spotkania lub 4 webinarów po 2 godziny każdy; uczestnictwo w tym spotkaniu jest niezbędne dla osób pragnących otrzymać certyfikat CCE, konieczny do uzyskania lub przedłużenia akredytacji indywidualnej na poziomie ACC, PCC, MCC. 
 •  

Kurs uzyskał akredytację International Coach Federation. Dzięki akredytacji programu przez ICF uczestnicy wersji PREMIUM będą otrzymywać 24 Punkty CCEu (18 CC + 6 RD). 

Struktura kursu - część ONLINE

Lekcja 1. O czym jest ten kurs

Lekcja 2. Interakcje społeczne jako główny powód interwencji coachingowych

Lekcja 3. Co coach powinien wiedzieć o czynnikach osłabiających i wzmacniających  interakcje społeczne

Lekcja 4. Czym jest Inteligencja Społeczna w kontekście coachingu

Lekcja 5. Coaching Inteligencji Społecznej w ujęciu D. Golemana – cz. I Świadomość społeczna

Lekcja 6. Coaching Inteligencji Społecznej w ujęciu Daniela Golemana – cz. II Sprawność Społeczna

Lekcja 7. Zastosowanie modelu inteligencji społecznej SPACE w praktyce coachingowej

Lekcja 8. Wymiar Situational Awareness modelu SPACE– jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 9. Kod proksemiczny modelu SPACE– jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 10.Kod behawioralny modelu SPACE– jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 11. Kod semantyczny modelu SPACE– jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 12 Wymiar Presence modelu SPACE– jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 13.Wymiar Authenticity modelu SPACE– jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 14. Wymiar Clarity modelu SPACE– jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 15. Wymiar Empathy modelu SPACE– jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 16. Praktyczne wykorzystanie narzędzia PentaSPACE, czyli jak prowadzić proces coachingowy z jego wykorzystaniem.

Lekcja 17. Stan „Zielony” i „Czerwony” mózgu, czym są i jakie wynikają z nich implikacje dla coacha i jego klienta

Lekcja 18. Model Potrzeb Społecznych Mózgu P-BRAIN, dlaczego warto go znać i stosować w pracy coachingowej

Lekcja 19. Wymiar Pewność modelu P-BRAIN – jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 20. Wymiar Poczucie sprawiedliwości modelu P-BRAIN – jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 21. Wymiar Pozycja/Status modelu P-BRAIN – jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 22. Wymiar Przynależność modelu P-BRAIN – jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 23. Wymiar Prawo wyboru modelu P-BRAIN – jak budować świadomość klienta w tym obszarze modelu

Lekcja 24. Praktyczne wykorzystanie modelu P-BRAIN, czyli jak można prowadzić proces coachingowy z ich wykorzystaniem

Lekcja 25. Mapa Relacji Społecznych MaRS jako podstawowe narzędzie coachingowe przy pracy nad relacjami

Lekcja 26. Praktyczne wykorzystanie Mapy Relacji Społecznych MaRS, czyli jak można prowadzić proces coachingowy z ich wykorzystaniem

Lekcja 27. Podsumowanie kursu, zalecenia dotyczące dalszego rozwoju kompetencji coachingowych związanych z inteligencją społeczną

1-dniowe spotkanie stacjonarne – zarys programu

 • Moduł 1S – Jak sobie radzić z przejawami działań toksycznych i jak wzmacniać zachowania konstruktywne  – action plan coacha w celu budowy i wzmocnienia kompetencji z obszaru Inteligencji Społecznej.

 • Moduł 2S – Model Inteligencji Społecznej SPACE jako model ułatwiający zrozumienie przyczyn niepowodzeń i pomocny przy tworzeniu skutecznych strategii budowy efektywnych relacji społecznych – praktyczne ćwiczenia połączone z mentoringiem z elementami superwizji – ćwiczenia.

 • Moduł 3S – Narzędzie ewaluacji Inteligencji Społecznej PentaSPACE jako niezbędne narzędzie przy pracy nad relacjami społecznymi w coachingu indywidualnym, zespołowym i grupowym – praktyczne ćwiczenia połączone z mentoringiem z elementami superwizji.

 • Moduł 4S – Mapa Relacji Społecznych MaRS jako niezbędne narzędzie przy pracy nad relacjami społecznymi w coachingu indywidualnym, zespołowym i grupowym – praktyczne ćwiczenia połączone z mentoringiem z elementami superwizji.

Dlaczego warto uczestniczyć w kursie

 • Dzięki poznaniu wielu pasjonujących i inspirujących wyników badań posiądziesz dowody naukowe niezwykle przydatne podczas rozmów z klientami na temat skuteczności coachingu – uzyskasz argumenty, że coaching działa. Powinno to przełożyć się pozytywnie na wyniki sprzedaży Twoich usług i postrzegania Twojej osoby przez klientów. 
 • Zbudujesz wśród klientów obraz swojej osoby jako eksperta i kompetentnego fachowca śledzącego i wykorzystującego dla dobra klienta odkrycia nauki.
 • Staniesz się pewnym siebie, autentycznym, bardziej efektywnym, opierającym się na naukowych konkretach a nie tylko metaforach coachem – ekspertem.
 • Poznasz mnóstwo nowych i inspirujących ćwiczeń oraz nowych, nigdzie nie spotykanych narzędzi, zdecydowanie poszerzających Twój warsztat pracy.
 • Nabytą wiedzę i nowe umiejętności będziesz mógł również wykorzystać w życiu prywatnym poprawiając jakość swoich relacji społecznych. 
 • Dowodem  na jakość oferowanego programu jest jego akredytacja jako programu zalecanego  w ramach Continuous Coach Education (CCE) przez International Coach Federation, dzięki czemu uzyskasz 24 punkty CCE, niezbędne przy przedłużaniu akredytacji ICF.
 • Uczestnictwo w programie  to jednocześnie najniższy koszt uzyskania 1 CCE.
 • Korzystając z naszego kursu uczysz się w sposób najbardziej Ci odpowiadający – kiedy chcesz i jak chcesz, ale zawsze intensywnie i efektywnie. 

Dla kogo jest ten kurs

 • Coachów, zarówno tych rozpoczynających swoją karierę, jak i coachów zaawansowanych, pragnących pozyskać nowe spojrzenie na swoją pracę;
 • Liderów i menedżerów, którzy nie tylko chcą wiedzieć CO mają robić, ale DLACZEGO to takie ważne;
 • Trenerów, mentorów;
 • Nauczycieli;
 • Wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć swoje zachowania i zachowania swoich bliskich.

Opinie o kursie dotychczasowych uczestników

Darek Niedzieski jest w mojej opinii już dłużej prawdziwą instytucją coachingu w Polsce, o czym świadczą chociażby jego wieloletnie zasługi uwidocznione w szeregu cyklów i innych dostępnych materiałach w stworzonym przez niego portalu "coachingwpolsce.pl" wiernie służące naszej społeczności. Najnowszy kurs Darka Niedzieskiego "Coaching Inteligencji Społecznej" odbieram jako doskonałą dawkę aktualnej wiedzy naukowej w przekazie warsztatowym i praktycznym. Zbiór ćwiczeń i materiałów, wzbogacony o współcześnie wyzwania społeczne, skłania do nauki, refleksji i wglądów oraz bezpośredniego zastosowania na sesjach coachingowych.
John Edward Baron de Sanitas
PCC ICF, Master of Counseling and Coaching
Kurs ten stanowił dla mnie przystępne ujęcie aktualnej wiedzy naukowej niezbednej dla profesjonalnej praktyki coachingowej. Płynny i dynamiczny, doskonale przemyślany dydaktycznie z podziałem na 27 lekcji, które przerabiałem z frajdą wręcz jednym tchem.
Uczestnik kursu
Coach PCC ICF
Praktyczny kurs wyposażający coacha w zrozumienie mechanizmów inteligencji społecznej, poszerzający świadomość własną i wyposażający w narzędzia do pracy z klientem. Warto skorzystać, niezależnie czy jest się coachem czy trenerem czy szefem zespołu.
Uczestnik kursu
Coach ACC ICF
"Bardzo ciekawy, inspirujący, merytoryczny, skłaniający do autorefleksji i praktycznego zastosowania kurs z Inteligencji Społecznej. Mimo, że miałam już wcześniej sporą wiedzę na ten temat, mimo wszystko ten kurs ubogacił mnie o nowe modele, narzędzia, nowe punkty widzenia. Odkryłam Karla Albrechta oraz model SPACE, który na pewno będę wykorzystywać w mojej praktyce coachingowej. Zdecydowanie polecam ten kurs i to nie tylko coachom!"
Uczestnik kursu
Coach PCC ICF
"Serdecznie polecam kurs Coaching Inteligencji Społecznej.To 27 lekcji,które w przystępny sposób przekładają wiedzę naukową na praktykę coachingową. Autor dzieli się swoimi narzędziami i doświadczeniem po to, byśmy jeszcze skuteczniej mogli wspierać klientów."
Uczestnik kursu
Coach ICF
"Warto się zapisać i poznać kolejną ciekawą perspektywę na pracę z klientami. Poznać nowe narzędzia, które poszerzają perspektywę klienta można wykorzystać je właściwie na każdej sesji."
Uczestnik kursu
Coach ICF
"Warto, inaczej spojrzę na Inteligencję Społeczna z perspektywy coacha."
Uczestnik kursu
Coach ICF
Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie.Podobało mi się konkretne podejście do tematu, dużo ciekawych informacji, nowe modele do pracy z klientam i zadbanie o materiały dodatkowe, dzięki którym nie musiałam skupiać się na notowaniu najważniejszych informacji.
Monika Chwojnicka
Coach ICF
Kurs jest świetnym poszerzeniem kompetencji coachingowych, gdyż porusza głęboko aspekt relacji społecznych, które w pracy coachingowej jest istotnym obszarem rozwoju klienta jak i coacha. Ciekawe narzędzia jak model SPACE, który świetnie pasuje do pracy przy przywództwie czy pracy zespołowej w biznesie. Inny, mapa Mars kiedy klient ma pewne dylematy bądź opcje do wyboru. Ogólnie kurs dostarczył mi wiedzy i praktycznych narzędzi do pracy nie tylko jako coach, ale również do mojej codziennej pracy w obszarze HR. Dziękuję Darku za merytorykę, praktykę i przejrzystość kursu.
Dorota Jaworska
PCC ICF
Warsztat uczy jak rozwijać i wspierać w procesach rozwojowych inteligencję społeczną, jak kształtować ją w klimacie wzajemnego zrozumienia, jak wykorzystywać uwagę w relacjach z innymi i świadomie podejmować decyzje. Z perspektywy coach dowiesz się jak obszary inteligencji społecznej mogą wpływać na proces coachingowi – a do tego dostaniesz narzędzia który uporządkuję Ci strukturę tego obszaru. Rekomenduje ten warsztat, bo pozwala w indywidualny sposób przejść przez proces autorefleksji, pracując z dziennikiem po każdej lekcji, a sesja podsumowująca domyka proces myślenia i łączy dwa obszary inteligencji emocjonalnej i społecznej.
Agnieszka
coach MCC ICF

Produkty

STANDARD

Cena regularna
PLN 250 z VAT
 • 27 lekcji ONLINE
 • Materiały szkoleniowe
 • Testy wiedzy
 • Ćwiczenia z Dziennika Szkolenia
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

EKSPERT

Cena regularna
PLN 450 z VAT
 • 27 lekcji ONLINE
 • Materiały szkoleniowe
 • Testy wiedzy
 • Ćwiczenia z Dziennika Szkolenia
 • Ćertyfikat ukończenia szkolenia
 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne

PREMIUM

Cena regularna
PLN 1699 z VAT
 • 27 lekcji ONLINE
 • Materiały szkoleniowe
 • Testy wiedzy
 • Ćwiczenia z Dziennika Szkolenia
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne
 • Sprawdzenie i ocena wypełnionego Dziennika Szkolenia
 • Certyfikat uzyskania 24 punktów CCE
SP. ZAWIESZONA

Prowadzący i autor kursu

Darek Niedzieski – coach, trener biznesu, konsultant, akredytowany na poziomie PCC (Professional Certified Coach) członek International Coach Federation, członek NeuroLeadership Institute, konsultant Neuroprzywództwa, wykładowca akademicki w wielu szkołach wyższych. Przeprowadził ponad 2000 godzin sesji coachingowych  i szkoleń biznesowych (styczeń 2017), głównie dla wyższej i średniej kadry kierowniczej. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe z zakresu zarządzania, zarówno firmami z obszaru SMB, jak i dużymi korporacjami międzynarodowymi. Specjalizuje się w pracy z młodymi liderami, szefami firm rozumiejącymi potrzebę zmian oraz firmami w okresie transformacji. W swojej pracy coacha stosuje metodologię szkoły coachingowej Erickson College, poszerzoną o stosowanie odkryć neurobiologii, a także wykorzystuje ustawienia systemowe. Wydawca książek z zakresu coachingu. Właściciel i założyciel Co&Me Firma doradcza.